دسته بندی پایتون

دوره آموزش مقدماتی python- یوتوب

در این دوره آموزشی به اموزش مقدمات برنامه نویسی پایتون خواهیم پرداخت و ان را با مثال های زیاد اموزش...

دوره آموزش مقدماتی python- بدون فیلتر

در این دوره آموزشی به اموزش مقدمات برنامه نویسی پایتون خواهیم پرداخت و ان را با مثال های زیاد اموزش...

دوره جامع pythonمقدماتی تا پیشرفته

در این دوره قصد داریم به صورت کامل زبان برنامه نویسی بسیار محبوب پایتون را از مقدماتی تا پیشرفته برر...

اموزش کامل python از مقدماتی تا پیشرفته

در این دوره می خواهیم که پایتون را از مقدماتی تا پیشرفته اموزش دهیم و پیش نیاز بقیه موارد پایتون خوا...

python-university-sharif

در این دوره به اموزش کامل پایتون مقدماتی و پیشرفته و دیتا بیس در پایتون و استفاده از فریم ورک pyqt و...

numpy-ai

در این دوره ما می خواهیم به کتابخانه خوب و بزرگ و ریاضی و البته آرایه ساز و ماتریس ساز در پایتون بپ...

unreal-development-kit

Unreal Development Kit یا به اختصار UDK نام نرم افزار توسعه دهنده بازی سازی برای قدرتمندترین موتور ب...

tutorial-crawler-python

برای معنی crawler در فارسی می توان از خزنده وب استفاده کرد.

ساختمان داده مهندسی کامپیوتر

در این دوره می خواهیم که درس ساختمان داده را اموزش بدهیم بوسیله برنامه نویسی پایتون و سعی می کنیم که...