دسته بندی SASS

آموزش Sass ( یوتیوب )

Sass (Syntactically Awesome Style Sheets) یک پیش‌پردازنده است که CSS را قادر می‌سازد تا از مواردی ما...

آموزش Sass ( بدون فیلتر )

Sass (Syntactically Awesome Style Sheets) یک پیش‌پردازنده است که CSS را قادر می‌سازد تا از مواردی ما...

دوره اموزشی sass 2021

در این دوره ما می خواهیم که به صورت کامل یه اموزش sass همراه با پروژه کامل توضیح بدهیم و می خواهیم ک...