پیکیج های آموزشی طراحی وب سایت و برنامه نویسی


1581704707php.png

پیکیج های آموزشی طراحی وب سایت و برنامه نویسی

پیکیج های آموزشی برنامه نویسی کامپیوتر و الکترونیک -طراحی وب سایت صفحات استاتیک و داینامیک و اپلیکیشن . در این پیکیج ها که فیلم هایی هستند که در درون مجتمع فنی تهران و لایتک شریف و یا دانشگاه ازاد و یا دانشگاه شریف صبط شده اند و شما دوستان می توانید با کمترین قیمت به ان ها دسترسی داشته باشید و ان ها را خریداری کنید .


09128167840
@arminturaj
elecode